Page:  1  2  ()
Courses 
Ing. Ivan Miller, PhD. - Brambory – ukázka studijní multimediální publikace
Ing. K. Pazderů, Ph.D. - Pěstování rostlin: Obecná část – cvičení
Ing. K. Pazderů, Ph.D. - Pěstování rostlin: Obilniny - cvičení
Doc. MVDr. Daniela Lukešová, CSc. - Využití zvěře v tropech a subtropech
Doc.MVDr. Daniela Lukešová, CSc. - Zdravotní rizika v tropech a subtropech
Doc. MVDr. Daniela Lukešová, CSc. a kol - Medical Entomology in Tropics and Subtropics
Doc. Daniela Lukešová, CSc. - Veterinary Parasitology in Tropics and Subtropics
Doc.MVDr. Daniela Lukešová, CSc. - Chov drůbeže v tropech a subtropech
Doc.MVDr. Daniela Lukešová, CSc. - Chov equidů v tropech a subtropech
Doc.MVDr. Daniela Lukešová, CSc. - Chov prasat v tropech a subtropech
Doc. Ing. Antonín Valder, CSc. Ing. Lukáš Moravec - Tax System
Ing. Lukáš Moravec - Mezinárodní daňové vztahy
Ing. Marta Šulcová, Ing. Lukáš Moravec - Daňové systémy EU
Doc. Ing. Aleš Hes, CSc. Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. - Daňové aspekty nadnárodních transakcí
Ing. Petr Zasadil, Ph.D. - Ochrana přírodyThis course requires an enrolment key
Ing. Petr Sedlák - Šlechtění rostlin
Dr. Miroslav Šálek - Ekologie živočichů
Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. a kol - Hygiena staveb stájí
Ing. Miluše Štolcová, CSc. - Praktická cvičení z léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. - Okopaniny