Page: ()   1  2
Courses 
Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. - Speciální fytotechnika
Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. - Pěstování rostlin: Okopaniny - cvičení
Ing. Josef Březina, CSc. - Účtování ve zjednodušeném rozsahu
Ing. Petr Kos - Univerzita třetího věku (neúplné)
Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. a kol. - Zvíře, prostředí, ošetřovatelská péče, welfare a ekonomika
Dr. Ing. Tomáš Šubrt - Projektové řízení
Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - Řízení finančních procesů TF
Doc. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. - Obecná ekologie
Doc. Ing. Aleš Hes, CSc. - Obchodní naukaThis course requires an enrolment key
Ing. Miluše Štolcová, CSc. - Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
Doc.Ing. Božena Kadeřábková, CSc. - Externalita (neúplné)
Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. a kol. - Energetické využití rostlinné biomasy
Ing. Marta Šulcová, Ing. Lukáš Moravec - Daňová soustava
Doc. Ing. Josef Šnobl, CSc. a kol. - Chmel
Ing. Kazda Jan, CSc. - Chemická ochrana rostlin