Projektový management
(STUD09)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Tento kurz byl vytvořen pro účely Bakalářské práce a slouží jako praktická část, ve které se účastník seznámí s částí Projektového řízení formou e-learningu, které je určeno účastníkům, jejich zájem je získat základní odborné znalosti z oblasti projektového řízení, prohloubit své stávající znalosti v této oblasti.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key