Projektový management
(STUD09)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Tento kurz byl vytvořen pro účely Bakalářské práce a slouží jako praktická část, ve které se účastník seznámí s částí Projektového řízení formou e-learningu, které je určeno účastníkům, jejich zájem je získat základní odborné znalosti z oblasti projektového řízení, prohloubit své stávající znalosti v této oblasti.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu