"Obhajoby nanečisto" 2014
(ON2014)

 This course requires an enrolment key

Kurz zachycuje průběh semináře s názvem "Obhajoby nanečisto" určeném pro studenty zpracovávající své závěrečné práce pod vedením pedagoga z Katedry obchodu a financí.

This course requires an enrolment key