"Obhajoby nanečisto" 2014
(ON2014)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Kurz zachycuje průběh semináře s názvem "Obhajoby nanečisto" určeném pro studenty zpracovávající své závěrečné práce pod vedením pedagoga z Katedry obchodu a financí.

Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu