Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser (new window)
Some courses may allow guest access
Forgotten your username or password?

Is this your first time here?

Přihlašujte se prostřednictvím svého uživatelského jména do aplikace IS Studium (Hroch) respektive Novell. Nemáte-li účet v těchto systémech, vyplňte registrační formulář pro registraci prostřednictvím e-mailu.

V případě nejasností nebo problémů s přihlášením se obraťte na administrátory Střediska podpory elektronického vzdělávání (PEF, dv. E301 a E552).

Pro nové studenty: Pokud jste si ještě v hrochovi nezměnili heslo, proveďte to na stránce hroch.czu.cz. Jinak se do Moodle nepřihlásíte.