Vladimír Kebert

Obrázek: Vladimír Kebert


Vzdělání:

a) Gymnázium Hořovice, 1978-1982

b) Vysoká škola zemědělská, Praha, obor Fytotechnika, 1982-1986

c) Vysoká škola zemědělská, Praha - Doplňkové pedagogické studium (souběžné studium 1984-1988), vysvědčení pedagogické způsobilosti

c) Vysoká škola zemědělská, Praha – vědecká aspirantura v oboru: 41-02-9 speciální produkce rostlinná, obhajoba 1994

d) Česká zemědělská univerzita, Praha, (2009 -2010) rozšíření odborné a pedagogické aprobace – učitelství Informatiky, 12 / 2010


Navazující kvalifikace:
a) Nové trendy ve výuce chemie, UK Praha 1998

b) Didaktika výuky výpočetní techniky – rozšíření DPS, ČZU Praha, 2007

c) Školský management II. (funkční studium), Karlova univerzita Praha, Pedagogická fakulta, CŠM 2003

Navazující certifikace a kurzy:

a) Lektor SIPVZ – počítačová grafika, tabulkové procesory, publikování na Internetu – po dobu SIPVZ do března 2007 (certif. MŠMT ČR)

b) Abs. kurzu – Novell – Linux, (Basic a Advanced) – OK systém Praha

c) Abs. kurzu – Novell – NetWare

d) Kurz PILOT S – tvorba ŠVP, kurikulární reforma školství, 2008
e) Profesní průkaz učitele autoškoly rozsahu A-B-C-T teorie – jízda – praktická údržba

f) a mnoho dalších


Průběh zaměstnání:

a) Studijní pobyt – vědecká aspirantura – Katedra genetiky a šlechtění Agronomické fakulty VŠZ Praha (září 1986)

b) Základní vojenská služba (říjen 1986 – říjen 1987)

c) Pokračování studijního pobytu – vědecká aspirantura – Katedra genetiky a šlechtění Agronomické fakulty VŠZ Praha (říjen 1987 – duben 1988 )

d) Květen 1988 – srpen 1992 samostatný agronom a hlavní agronom JZD Záluží, okr. Beroun

c) 25.srpen 1992 – 14. prosinec 1996 učitel odborných předmětů Střední zemědělská škola, Hořovice, Palackého náměstí 640

d) 15.12.1996 - 31.12. 2001 ředitel Střední zemědělské školy, Hořovice a po tomto datu po sloučení škol ředitel Střední odborné školy Hořovice, Palackého náměstí, 100 a po 1.9.2003 (po sloučení škol) ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 - dosud.
Další aktivity a praxe:

a) V průběhu funkce zkušenosti s lektorováním různých aktivit – metodiky, ŠVP v rámci Pilot S, lektor kurzů NUOV „Tvorba školních vzdělávacích programů“.

b) Zkušenosti s tvorbou projektů pro fondy EU, zkušenosti s administrací stavebních a jiných investičních aktivit,
c) zkušenosti se slučováním škol (a spojováním a přebíráním dokumentace a agend

d) zkušenosti ve vedení doplňkové hospodářské činnosti škol.


Sebevzdělání:
a) Vedle kvalifikačního studia trvalé zdokonalování počítačové a informační gramotnosti, publikování odborných článků, souvisejících s odborností.
b) Osobní i profesní spolupráce s vysokoškolským prostředím (Česká zemědělská univerzita, Pedagogická fakulta ZČU Plzeň). Spolupráce v oblasti pedagogické praxe a aplikované biologie.

c) Vedení zájmové činnosti žáků – digitální fotografie, tvorba videa, klub OpenSource aplikací.

d) V současnosti studuji vzdělávací kurz „Andragogika“ v rámci projektu UNIV2 kraje za účelem kvalifikace ve vzdělávání dospělých.

e) Lektor CISCO Networking Academy CCNA 1) a 2) certif. 07/2013


Projektové řízení.
a) Od roku 2008 získání zkušeností se samostatným zpracováním projektů spolufinancovaných z prostředků EU. (Projekt 00418 v oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova s názvem „Novostavba výukového pavilonu dílen Střední odborné školy a SOU, Hořovice“ v rozsahu 45 mil. Kč.
b) Řízení a administrace celého schváleného projektu od zahájení , monitorování až po závěrečné vyhodnocení.

c) Řízení partnerství v projektech ESF „Modulový program osobního růstu“ a „Základní a střední školy společně“
d) Příjemce projektů OPVK
e) Mentor školy pro projekt UNIV2 kraje od roku 2008 dosud – řízení vzdělávacího projektu


Osobní zájmy a hobby– digitální fotografie a video, cyklistika MTB, akvaristika, výpočetní technika – webdesign a grafika, nízkofrekvenční elekronika a autoelektronika


Země:Česká republika
Město/obec:Hořovice
Kurzy:Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol – inovativní formy spolupráce s využitím moderních technologií
Poslední přístup:Neděle, 21. prosinec 2014, 21.45  (4 roky 33 dny)