Pavla Rymešová

Picture of Pavla Rymešová

1


Courses:Inovace - Chování člověka v krizových situacích, Inovace - Psychologie osobnosti a sociální psychologie, Vzdělávání v inovovaném studijním programu Ekonomika a Management se zaměřením na mezinárodní podnikání , Geopolitika (Zahraniční politika a mezinárodní vztahy) - Geopolitics, Ekonomika podniku I. (Ekonomika podniku I) - Business Economics I., Ekonomika podniku II. (Ekonomika podniku II) - Business Economics II., Aplikované podnikatelské strategie (Aplikované podnikatelské strategie) - Business Strategy , Ekonometrie (Ekonometrie) - Econometrics, Marketing v globálním prostředí (Globální marketing) - Marketing in Global Environment, Komunikace mezi kulturami (Komunikace mezi kulturami) - Cross Cultural Communication, Management (Management) - Management, Marketingové principy (Marketingové řízení) - Marketing, Komunikační techniky (Marketingová komunikace) - Integrated Communication, Mezinárodní ekonomika (Mezinárodní ekonomika) - International Economics, Finance pro mezinárodní obchod (Finance pro mezinárodní obchod) - Finance for International Business, Prognostické metody (Prognostické metody) - Prognostic Methods, IT v rozhodovacím procesu (ICT pro manažery) - Science Service, Strategický management (Strategický management) - Strategic Management, Výzkumné metody v podnikání (Metody a techniky sociálního výzkumu) - Business Research Methods, Zahraniční obchod (Zahraniční obchod) - Foreign Trade, ...
Last access:Úterý, 16 únor 2016, 10:30   (5 years 245 days)