Ludmila Natovová

Picture of Ludmila Natovová

1


Courses:Inovace - Psychologie osobnosti a sociální psychologie, Komunikace mezi kulturami (Komunikace mezi kulturami) - Cross Cultural Communication, Vzdělávání v inovovaném studijním programu Ekonomika a Management se zaměřením na mezinárodní podnikání , Service Science, Management (Management) - Management, Obchodní a mezinárodní právo (Mezinárodní právo a právo EU) - Business and International Law, Ekonomika podniku I. (Ekonomika podniku I) - Business Economics I., IT v rozhodovacím procesu (ICT pro manažery) - Science Service, Ekonomika podniku II. (Ekonomika podniku II) - Business Economics II., Výzkumné metody v podnikání (Metody a techniky sociálního výzkumu) - Business Research Methods, Aplikované podnikatelské strategie (Aplikované podnikatelské strategie) - Business Strategy , Ekonometrie (Ekonometrie) - Econometrics, Finance pro mezinárodní obchod (Finance pro mezinárodní obchod) - Finance for International Business, Zahraniční obchod (Zahraniční obchod) - Foreign Trade, Geopolitika (Zahraniční politika a mezinárodní vztahy) - Geopolitics, Komunikační techniky (Marketingová komunikace) - Integrated Communication, Mezinárodní ekonomika (Mezinárodní ekonomika) - International Economics, Marketingové principy (Marketingové řízení) - Marketing, Marketing v globálním prostředí (Globální marketing) - Marketing in Global Environment, Prognostické metody (Prognostické metody) - Prognostic Methods, ...
Last access:Čtvrtek, 7 listopad 2013, 01:30   (6 years 279 days)