INFO!

Zde se nacházejí kurzy a školení PO, BOZP, Řidiči referenti a další

Here are courses of Fire Safety, OHS, Referent Drivers, etc.

V tomto kurzu se nacházejí všechna školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců zprostředkovaná Odborem Bezpečnosti. Jedná se o školení PO, BOZP, Řidiči referenti a další, v českém jazyce

!! NÁVOD !!

1)  Vstup do kurzu "CZ školení" je bez hesla, proto stačí kliknout na nadpis "CZ školení". Při prvním vstupu do kurzu potvrďte tlačítko, vstoupit jako student, v dolní části stránky.

2)  Podle téma najdete školení, které chcete absolvovat a kliknete na název školení, u kterého je ikonka balíčku.

3)  Otevře se nové okno prohlížeče se školením a testem.

4)  Jednotlivé stránky školení jsou interaktivní a pohybem kurzoru přes některé ikonky získáte více informací.

5)  V levé části okna je navigační panel, kterým se lze pohybovat mezi stránkami školení. Také pod textem školení jsou tlačítka na posun mezi stránkami.

6)  Test obsahuje 5 otázek s jednou správnou odpovědí, kterou je nutno zakliknout a dosáhnout  úspěšnosti 100% pro splnění.

7)  Na test máte neomezený počet pokusů. Po zvládnutí testu se vše automaticky uloží.

8)  Stáhněte si vygenerovaný certifikát o splnění u jednotlivých školení.

Here you find all courses for managerial employees and employees mediate by University Security and Surveillance Unit. The courses are about Fire Safety, OHS (Occupational Health and Safety), First Aid and Referent Drivers. 

!! INSTRUCTIONS !!

1)  Enter the course "ENG Courses". It is without password, so just click on sign "ENG Courses". With the first entrance to the course click on button "sign like student" in a down part of page.

2)  Find the theme you want to accomplish and click on the sign next to a small package icon.

3)  It opens new window of browser with Course and Test.

4)  The slides are interactive and by move with cursor over highlighted text and pictures you get more informations.

5)  On the left side of window is navigation panel, which can move you between every single slide. Under slides are also navigation arrows which you can move between slides.

6)  Test includes 5 simple multiple choice questions with one correct option. You need 100% to pass the test.

7)  There is no limit for repeating the test. After you pass the test, everything is automatically saved.

8)  Please, download the Certificate about passing the test.