Course categories

Univerzitní projekty2

Fakulta životního prostředí2

OPVK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Celoživotní environmentální vzdělávání1

Životní prostředí a ochrana přírody5

Územní plánování a územní rozvoj5

OPPI11

Provozně ekonomická fakulta5

Katedra informačního inženýrství3

Grantové projekty2

Zápočtové kurzy MPI11

Projekty BP/DP

Katedra informačních technologií10

PROJEKTY OPVK Středočeský kraj7

LMS54

Projekty ETE59E LS15/167

Katedra systémového inženýrství4

Katedra psychologie13

Katedra řízení33

Katedra humanitních věd1

OPPA - Mezinárodní podnikání18

Katedra obchodu a financí16

PROJEKT OPPA: INTERDISCIPLINARITA5

Katedra ekonomiky1

Cisco Networking Academy2

Katedra statistiky1

Technická fakulta15

Katedra elektrotechniky a automatizace 1

Institut vzdělávání a poradenství

Celoživotní vzdělávání

Učitelství odborných předmětů (dsuksu)

Akademický rok 2011/2012

Akademický rok 2010/2011

Akademický rok 2012/2013

Akademický rok 2013/2014

Akademický rok 2014/2015

Akademický rok 2015/2016

Akademický rok 2016/2017

Učitelství praktického vyučování a vychovatelství (upvvych)6

Učitelství informatiky (uinf)12

Učitelství včelařství1

Univerzita třetího věku1

Různé6

Doktorské studium - didaktické a prezentační dovednosti2

Old moodle

Kurzy pro pedagogy ČZU - vysokoškolská pedagogika1

E-text35

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra botaniky a fyziologie rostlin

Katedra zahradní a krajinné architektury1

Katedra obecné zootechniky a etologie1

Projekty FRVŠ1

Fakulta lesnická a dřevařská

Celoživotní vzdělávání1

Katedra lesní těžby3
Studentské projekty13
Ostatní projekty2
Web tracking product inovations1
International projects 1

LEBEBO3
Rektorát

Odbor bezpečnosti1
Studijní a informační centrum3