Ekonomika podniku II. (Ekonomika podniku II) - Business Economics II.
(Business Economics II.)

 This course allows guest users to enter

Vzdělávání v inovovaném studijním programu Ekonomika
a Management se zaměřením na mezinárodní podnikání (CZ.2.17/3.1.00/33267)

Inovovaný obor by měl připravovat vysoce kvalifikované a jazykově vybavené odborníky orientující se v mezinárodním podnikání. V současné době se výrazně rozvíjí potřeby zaměstnavatelů v této oblasti stejně jako v příbuzných oborech. Absolvent by tedy měl být uplatnitelný v prostředí nadnárodních společnosti i mezinárodních organizací.

Cílovou skupinu tvoří studenti inovovaného oboru, který je primárně určen pro absolventy bakalářského studijního programu Podnikání a administrativa, Provoz a ekonomika a Hospodářská a kulturní studia a dále absolventům podobných oborů na ostatních VŚ.

Výstupem projektu bude inovace stávajícího oboru na PEF ČZU, který bude vhodně doplňovat portfolio stávajících oborů a připravovat budoucí absolventy na globální trh práce.

g

This course allows guest users to enter