Diplomové a bakalářské práce - ved. Votruba 2013
(DP/BP2013)

 This course requires an enrolment key

Kurz pro diplomanty a bakaláře kteří odevzdávají svoji BP/DP v roce 2013 a jejichž vedoucím jsem...

This course requires an enrolment key