Multimediální podpora předmětu Nauka o materiálu
(TDT02E-M)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key


Cíl kurzu: Inovace a zkvalitnění výuky předmětu Nauka o materiálu a prohloubení praktické znalosti studentů. Cílem řešení projektu je vytvoření multimediální podpory předmětu Nauka o materiálu, která bude komplexně vycházet z osnov daného předmětu. Cílem řešení je pomocí multimediální podpory seznámit studenty praktickými ukázkami s průběhem materiálových zkoušek.

V rámci projektu FRVŠ 1339/2012 A/a (Modernizace laboratoře pro praktickou výuku se zaměřením na mechanické zkoušky) došlo k výrazné modernizaci výukového zařízení využívaného jako didaktické podpory předmětu Nauka o materiálu.

Popis kurzu: Pomocí multimediální soustavy (videokamera, elektronický okulár připojený na mikroskop a PC) byla natočena výuková videa vybraných zkoušek materiálů. Studenti se seznámí v rámci výukových videí se zkouškami kovů a jejich tepelným zpracováním a také sezkouškami plastů. Ve všech videích je popsán velmi detailně postup provedení jednotlivých zkoušek včetně zobrazení ovládání zkušebních strojů. Videa jsou dále zaměřena i na velmi detailní pohled na zkušební těleso.

Projekt „Multimediální podpora předmětu Nauka o materiálu“ vznikl z podpory grantu FRVŠ (Fondrozvoje vysokých škol) číslo 2419/2012 v tematickém okruhu G1 – tvůrčí práce studentů zaměřená na technické obory v řešitelském kolektivu Ing.Jiří Kejval, doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. a Ing. Petr Henc.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key