Diplomové a bakalářské práce - ved. Votruba 2014
(DP/BP2014)

 This course requires an enrolment key

Toto je kurz pro diplomanty a bakaláře, kteří mají jako vedoucího diplomové či bakalářské práce ing.Votrubua odevzdávají práci v roce2014.

This course requires an enrolment key