Sociální komunikace a rétorika - ZS 13/14 - ISP
(ISP13-14)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Klíč k registraci do předmětu je studentům sdělen vyučujícím na prvním cvičení (v případě předmětů bez cvičení pak na první přednášce).

Pro udělení zápočtu je student povinen zaregistrovat se do aplikace nejpozději do požadovaného termínu, uvést pravdivá data a splnit následující požadavky:

  1. Účast na cvičeních
  2. Účast na přednáškách
  3. Práce v systému Moodle dle zadaných požadavků

Požadavky ke zkoušce:

  1. Zvládnutí látky přednášených okruhů minimálně v rozsahu přednášek, textových opor v Moodle a povinné studijní literatury.

Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu