Nejpozději do 20. 11. 2019 je student povinen se do předmětu v systému Moodle zaregistrovat. Klíč k registraci do předmětu je studentům sdělen vyučujícím na prvním cvičení (v případě předmětů bez cvičení pak na první přednášce).

Pro udělení zápočtu je student povinen zaregistrovat se do aplikace nejpozději do požadovaného termínu, uvést pravdivá data a splnit následující požadavky:

  1. Účast na cvičeních
  2. Práce v systému Moodle dle zadaných požadavků
  3. Úspěšné absolvování "Ostrých testů" v Testovacím centru PEF


Požadavky ke zkoušce:

  1. Účast na přednáškách
  2. Zvládnutí látky přednášených okruhů minimálně v rozsahu přednášek, textových opor v Moodle a povinné studijní literatury.

The course Psychology and ethics in entrepreneurship links to the basic course of psychology from the last year of study. It will be conducted in the same way, as the previous one, and will combine lectures, tutorials and work on individual assignments. Every student is due to register for the course at the latest on 6th November 2019.