THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: 27.03.2023 (realization of the whole course in terms: 27.03.; 28.03.; 29.03., always in time 9-17 with breaks)
End of the course: 29.03.2023
Deadline for registration: 26.03.2023

Contact person: Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D.
Requirements for students: 
Ability to communicate in English
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: 20.02.2023 (realization of the whole course in terms: 20.02.; 21.02.; 22.02., always in time 9-17 with breaks)
End of the course: 22.02.2023
Deadline for registration: 19.02.2023

Contact person: Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D.
Requirements for students: 
Ability to communicate in English
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: 12.12.2022 (realization of the whole course in terms: 12.12.; 13.12.; 14.12., always in time 9-17 with breaks)
End of the course: 14.12.2022
Deadline for registration: 11.12.2022

Contact person: Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D.
Requirements for students: 
Ability to communicate in English
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: 24.10.2022 (realization of the whole course in terms: 24.10.; 25.10.; 26.10, always in time 9-17 with breaks)
End of the course: 26.10.2022
Deadline for registration: 23.10.2022

Contact person: Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D.
Requirements for students: 
Ability to communicate in English
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: 27.5.2022 (realization of the whole course in terms: 27.5., 30.5., 31.5., always in time 9-17 with breaks)
End of the course: 31.5.2022
Deadline for registration: 26.5.2022

Contact person: Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D.
Requirements for students: 
Ability to communicate in English
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: 16.3.2022 (realization of the whole course in terms: 16.3., 17.3., 18.3., always in time 9-17 with breaks)
End of the course: 18.3.2022
Deadline for registration: 15.3.2022

Contact person: Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D.
Requirements for students: 
Ability to communicate in English
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: 8.11.2021 (realization of the whole course in terms: 8.11., 9.11., 11.11., always in time 9-17 with breaks)
End of the course: 11.11.2021
Deadline for registration: 7.11.2021

Contact person: Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D.
Requirements for students: 
Ability to communicate in English
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course:   11.5.2021
End of the course: 14.5.2021
Deadline for registration: 10.5.2021

Contact person: Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D.
Requirements for students: 
Ability to communicate in English
Completion of the subject: Students will receive a certificate of successful completion of the course.

KURZ JE URČEN POUZE PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

Beginning of the course: 1. 2. 2021 (realization of the whole course in terms: 1.2. 2021, 5.2. 2021, 8.2. 2021, always in time 9-18 with breaks)
End of the course: 8. 2. 2021
Deadline for registration: KAPACITA KURZU NAPLNĚNA

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D.
Požadavky na studenta:  Schopnost komunikace v anglickém jazyce.
Zakončení předmětu:      Studenti obdrží certifikát o úspěšném absolvování školení po vyplnění zprávy o reflexi.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: 20.11.2020 (realization of the whole course in terms: 20.11, 23.11. and 27.11, always in time 9-18 with breaks)
End of the course: 27.11.2020
Deadline for registration:

Contact person: Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D.
Requirements for students: 
Ability to communicate in English
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.