THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: 10.12.2020
End of the course: 18.12.20202
Deadline for registration:

Contact person: PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.(Communication skills part 1), Ing. Romana Zachová (Science communication part 2)
Requirements for students: 
Students must complete both parts of the course for a total of 16 hours. The condition is also the active participation of the student and the fulfillment of assigned tasks during the workshop.
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: 23.11.2020
End of the course:
Deadline for registration: 22.11.2020

Contact person: PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.(Communication skills part 1), Ing. Romana Zachová (Science communication part 2)
Requirements for students: 
Students must complete both parts of the course for a total of 16 hours. The condition is also the active participation of the student and the fulfillment of assigned tasks during the workshop.
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: 10.12.2020
End of the course: 17.12.2020
Deadline for registration: 9.12.2020

Contact person: PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.(Communication skills part 1), Ing. Romana Zachová (Science communication part 2)
Requirements for students: 
Students must complete both parts of the course for a total of 16 hours. The condition is also the active participation of the student and the fulfillment of assigned tasks during the workshop.
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: 20.4.2021 (9:00-16:00) - part 1
End of the course:
Deadline for registration:

Contact person: PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.(Communication skills part 1), Ing. Romana Zachová (Science communication part 2)
Requirements for students: 
Students must complete both parts of the course for a total of 16 hours. The condition is also the active participation of the student and the fulfillment of assigned tasks during the workshop.
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: 18.5.2021 - part 1
End of the course:
Deadline for registration: 17.5.2021

Contact person: PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.(Communication skills part 1), Ing. Romana Zachová (Science communication part 2)
Requirements for students: 
Students must complete both parts of the course for a total of 16 hours. The condition is also the active participation of the student and the fulfillment of assigned tasks during the workshop.
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: 7.12.2021
End of the course:
Deadline for registration: 6.12.2021

Contact person: PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.(Communication skills part 1), Ing. Romana Zachová (Science communication part 2)
Requirements for students: 
Students must complete both parts of the course for a total of 16 hours. The condition is also the active participation of the student and the fulfillment of assigned tasks during the workshop.
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

KURZ JE URČEN POUZE PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

Začátek kurzu: 9.11.2020
Konec kurzu: 16.12.2020
Přihlášení do: 8.11.2020

Kontaktní osoba: PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. (komunikační dovednosti, 1. část), Ing. Romana Zachová (Science communication, 2. část)

Požadavky na studenta:  Studenti musí absolvovat obě části kurzu v celkovém rozsahu 16 hodin. Podmínkou je i aktivní účast studenta a plnění zadaných úkolů během workshopu.
Zakončení předmětu:      Studenti obdrží certifikát o úspěšném absolvování školení po vyplnění zprávy o reflexi.

KURZ JE URČEN POUZE PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

Začátek kurzu: 19.4.2021 (9:00-16:00) - první část 
Konec kurzu:
Přihlášení do:

Kontaktní osoba: PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. (komunikační dovednosti, 1. část), Ing. Romana Zachová (Science communication, 2. část)

Požadavky na studenta:  Studenti musí absolvovat obě části kurzu v celkovém rozsahu 16 hodin. Podmínkou je i aktivní účast studenta a plnění zadaných úkolů během workshopu.
Zakončení předmětu:      Studenti obdrží certifikát o úspěšném absolvování školení po vyplnění zprávy o reflexi.

KURZ JE URČEN POUZE PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

Začátek kurzu: 6.12.2021
Konec kurzu:
Přihlášení do: 5.12.2021

Kontaktní osoba: PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. (komunikační dovednosti, 1. část), Ing. Romana Zachová (Science communication, 2. část)

Požadavky na studenta:  Studenti musí absolvovat obě části kurzu v celkovém rozsahu 16 hodin. Podmínkou je i aktivní účast studenta a plnění zadaných úkolů během workshopu.
Zakončení předmětu:      Studenti obdrží certifikát o úspěšném absolvování školení po vyplnění zprávy o reflexi.