THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: part 1: 27.10.2020 (13:00-16:15), part 2: 19.11.2020 (9:00-12:15), part 3: ...
End of the course:
Deadline for registration: 26.10.2020

Contact person: Ing. Lenka Kubizňáková, Ph.D.
Requirements for students
Active participation in the entire course and interest in preparing a project application either for the University Grant Competition or for another suitable competition is expected.
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: part 1: 5.11.2020 (13:00-16:15), part 2: 26.11.2020 (9:00-12:15), part 3: ...
End of the course:
Deadline for registration: 4.11.2020

Contact person: Ing. Lenka Kubizňáková, Ph.D.
Requirements for students
Active participation in the entire course and interest in preparing a project application either for the University Grant Competition or for another suitable competition is expected.
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: part 1: 11.11.2020 (13:00-16:15), part 2: 3.12.2020 (9:00-12:15), part 3: ...
End of the course:
Deadline for registration: 10.11.2020

Contact person: Ing. Lenka Kubizňáková, Ph.D.
Requirements for students
Active participation in the entire course and interest in preparing a project application either for the University Grant Competition or for another suitable competition is expected.
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: part 1: 11.11.2020 (9:00-12:15), part 2: 27.11.2020 (9:00-12:15), part 3: ...
End of the course:
Deadline for registration: 10.11.2020

Contact person: Ing. Lenka Kubizňáková, Ph.D.
Requirements for students
Active participation in the entire course and interest in preparing a project application either for the University Grant Competition or for another suitable competition is expected.
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: part 1: 23.11.2020, part 2: 10.12.2020, part 3: ...
End of the course:
Deadline for registration: 22.11.2020

Contact person: Ing. Lenka Kubizňáková, Ph.D.
Requirements for students
Active participation in the entire course and interest in preparing a project application either for the University Grant Competition or for another suitable competition is expected.
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

THIS COURSE IS AVAILABLE ONLY FOR STUDENTS OF THE DOCTORAL STUDY

Beginning of the course: part 1: 25.10.2021, part 2: 5.11.2021 , part 3: 29.11.2021
End of the course: 29.11.2021
Deadline for registration: 24.10.2021

Contact person: Ing. Lenka Kubizňáková, Ph.D.
Requirements for students
Active participation in the entire course and interest in preparing a project application either for the University Grant Competition or for another suitable competition is expected.
Completion of the subject:
Students will receive a certificate of successful completion of the course.

KURZ JE URČEN POUZE PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

Začátek kurzu: I. blok: 21.10.2020 (13:00-16:15), II. blok: 12.11. 2020 (9:00-12:15), III. blok: ...
Konec kurzu:
Přihlášení do: 20.10.2020

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kubizňáková, Ph.D.
Požadavky na studenta: 
Předpokládá se aktivní účast na celém kurzu a zájem připravit projektovou žádost ať už do Univerzitní grantové soutěže nebo do jiné vhodné soutěže.
Zakončení předmětu:      Studenti obdrží certifikát o úspěšném absolvování školení po vyplnění zprávy o reflexi.

KURZ JE URČEN POUZE PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

Začátek kurzu: I.blok: 22.10.2020 (9:00-12:15), II. blok: 13.11.2020 (9:00-12:15), III. blok: ...
Konec kurzu:
Přihlášení do: 21.10.2020

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kubizňáková, Ph.D.
Požadavky na studenta: 
Předpokládá se aktivní účast na celém kurzu a zájem připravit projektovou žádost ať už do Univerzitní grantové soutěže nebo do jiné vhodné soutěže.
Zakončení předmětu:      Studenti obdrží certifikát o úspěšném absolvování školení po vyplnění zprávy o reflexi.

KURZ JE URČEN POUZE PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

Začátek kurzu: I. blok: 4.11.2020 (9:00-12:15), II. blok: 20.11.2020 (9:00-12:15), III. blok: ...
Konec kurzu:
Přihlášení do: 3.11.2020

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kubizňáková, Ph.D.
Požadavky na studenta: 
Předpokládá se aktivní účast na celém kurzu a zájem připravit projektovou žádost ať už do Univerzitní grantové soutěže nebo do jiné vhodné soutěže.
Zakončení předmětu:      Studenti obdrží certifikát o úspěšném absolvování školení po vyplnění zprávy o reflexi.

KURZ JE URČEN POUZE PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

Začátek kurzu: I. blok:18.11.2020 (9:00-12:15), II. blok: 4.12.2020 (9:00-12:15), III. blok: ...
Konec kurzu:
Přihlášení do: 17.11.2020

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kubizňáková, Ph.D.
Požadavky na studenta: 
Předpokládá se aktivní účast na celém kurzu a zájem připravit projektovou žádost ať už do Univerzitní grantové soutěže nebo do jiné vhodné soutěže.
Zakončení předmětu:      Studenti obdrží certifikát o úspěšném absolvování školení po vyplnění zprávy o reflexi.