V rámci realizace projektu Zvyšování kvality interního grantového schématu na ČZU je připraveno 6 vzdělávacích modulů, v nichž budou studenti doktorských studijních programů proškoleni. Školení je zaměřeno na oblasti klíčové pro rozvoj průřezových dovedností potřebných k práci ve vědě a výzkumu. Jedná se o oblasti Academic writing, Advanced Academic writing, komunikační dovednosti, projektové a finanční řízení, práce s informacemi a databázemi a Project English. Znalosti a dovednosti získané v rámci výše uvedených modulů umožní studentům lepší orientaci v problematice celého životního cyklu studentského grantu. Získané znalosti a dovednosti budou pro studenty znamenat významný přínos pro vykonávání výzkumné činnosti a zvýšení míry úspěšnosti v doktorském stupni studia.

Návod na přihlášení do lekce vzdělávací aktivity

How to sign up for a lesson within the educational activities of the project